20140204 strångnäs 003

De flesta av våra uppdrag utför vi med egen personal och egna maskiner. Om vår egen kapacitet inte skulle räcka till har vi ett stort och inarbetat nätverk av samarbetspart- ners. Till exempel samarbetar vi med plattsättare, rörläggare och elektriker som vi arbetat med i många år. Det ger oss alla resurser vi behöver – både i form av mankraft och i kunskaper.