JS11b

Vi behärskar alla typer av byggnadsplåtslageri – från taktäckning på mindre tillbyggna- der till hela objekt som industribyggnader och bostäder. Dessutom utför vi reparatio- ner av exempelvis tak, hängrännor, stuprör och andra plåtkonstruktioner. Vår plåtverk- stad ger oss möjlighet att specifikt anpassa våra produkter enligt kundernas önskemål.