20111027 051

Med kunden i fokus utför vi takarbeten med helhetslösningar, på villor, ladugårdar och industrier. Vi erbjuder takbyten med allt från skivtäckning, bandtäckning, byte av betongpannor, stilpanna, lertegel och tillhörande plåtarbeten. När vi genomför våra takarbeten tar vi ansvar för allt kringarbete med ställningsarbete och bortforsling av material.

Vi utför även takservice på avtal där vi genom underhåll ser till att taket är fräscht året om. Vår kunniga personal har erfarenhet av att arbeta på höga höjder och utför både snöröjning och skötsel.